Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri » RainSoft

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri


Endüstriyel Su Arıtma evlerde veya işyerlerinde kullanılabilen suyu filtreleyen cihazlara verilen sistemlerdir. Endüstriyel su arıtma genel olarak sanayi tipi yerlerde tercih edilir. İçme suyunuzu içecek kıvamında temizliğini sağlayıp arıtmanızı sağlayan filtreler de bulunmaktadır.

Su arıtma sistemleri ve filtrelerin sayesinde tehlikeli mikroorganizmaları içme ve konut sularından uzaklaştırılması sağlanır. Su arıtma cihaz filtresi her şekilde sağlıklı su üretir. Su arıtma sistemi, içme ya da kullanma suyunu kireçsiz, temiz suya dönüştürür. Su arıtma cihaz filtreleri, kullanım amaçlarına göre çeşitli tür ve şekillere uygun olarak üretilmektedir.


Endüstriyel Su Arıtma Cihazları Ne İşe Yarar?

Endüstriyel su arıtma cihaz sistemlerinde yer alan filtreler, su arıtma sistemlerinde en kritik işleri yapmaktadır. Kum, karbon ve en önemlisi yumuşatma (reçine) sistemleri de endüstriyel su arıtma sistemlerinde kullanılan kritik bileşenlerdir. Her biri belirli kendi içerisinde bir görevden sorumludur. Bu sistemin doğru ve başarılı bir şekilde çalışması, arıtma prosedürünü tamamlayıp suyun temizliğini sağlar.

Sonuç olarak bu sistemler, doğru anlaşılmalı ve bu cihazların kullanımına büyük önem verilmelidir. Alacağınız su arıtma cihaz sistemlerinde bu aletlerin olması inanılmaz derecede önemli bir rol oynadığından durumu bilmeli ve buna göre satın almalısınız.


Endüstriyel Alanda Kullanılan Su Arıtma Cihazlarının Özellikleri

Cihazda yer alan kum sistemlerinden suda görünen veya görünmeyen tüm partikülleri toplamak için yararlanılır. İçtiğiniz, tükettiğiniz suya zararlı partiküllerin girmesini önlemek için en önemli sistem yollarından birisidir. Parçacıkları kum üzerinde tutarak çalışan, bu işlemi gerçekleştiren önemli bir alettir. Suyun ilk anda filtrelendiği kısımlardan birisidir.

Bir diğer önemli bileşen ise sudaki klorun tutulmasını garanti altına alan karbon sistemidir. Bilindiği gibi suda yer alan klor insan sağlığı için son derece zararlıdır. Bu nedenle bu filtreleme prosedürü oldukça önem taşımaktadır. Klorun yanı sıra karbon özelliği de karbondan suyun geçmemesini garanti eder. Ayrıca suda yer alan mikropların %10 ile %20 arasında tutulmasını sağlar ve bu filtre sayesinde suyun çok daha temiz görünmesi mümkündür.

Adından da çok belli olduğu gibi yumuşatma (reçine) sistemi, suyun tadını yumuşatmak için tasarlanmış olan bir filtre sistemidir. Sert olan suyu yumuşatmak ve daha rahat içilebilir hale getirmek için kullanılır. Bu filtre özellikle içme suyu sistemlerinde çok önemlidir.

Daha önce dediğimiz gibi kum, karbon ve yumuşatma (reçine) sistemleri endüstriyel su arıtma sistemlerinde önemli bileşenlerdir. Bu sistem kadar bu sistemin kurulumu da çok önemlidir. Uygun bağlantıların yapılabilmesi için bilgi ve deneyim gerekir. Tam bu noktada kişilerin ya da firmaların mutlaka uzman firmalardan yardım alması gerekmektedir. Çoğu durumlarda kurulum işi ekipmanı tedarikçi firma tarafından yapılır. Uygulama yöntemi kurulum için uygun bir yer belirledikten sonra bu sistemi doğru olarak kurmaktır. Kurulum prosedürü birkaç adımdan oluşmaktadır.

Su arıtma sistemlerinde, endüstriyel su arıtma çeşitli modellerden oluşmaktadır. Endüstriyel su filtreleri kullanılarak her alanda ve her yerde temiz su elde edilebilir. Aynı zamanda cihazın boyutu ve filtreleme özellikleri bakımından değişkenlik gösteren modeller de mevcuttur.

Endustriyel Su Aritma Cihazlari


Endüstriyel Su Arıtma Nedir?

Peki, endüstriyel su arıtma nedir? Evlerde ya da büyük işletmelerde endüstriyel su arıtma biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak arıtmayı içerir. Böylece filtreleme işlemleri kullanılarak atık suların geri kazanılması sağlanmaktadır.

Normal şartlarda kirli olan ya da çevre kirliliği içeren sular, bu arıtma işleminden sonra temizlenip yeniden kullanılabilmektedir. Büyük endüstriyel tesislerde, büyük endüstrilerde ve üretim yapan bölgelerde atık suların geri dönüştürülebilmesi için farklı çeşitlerde su arıtma cihazları kullanılmaktadır.

Endüstriyel su arıtma cihazları; restoran işletmeleri, fabrika organizasyonları için özel olarak tasarlanmış olan ekipmanlardır. Sonuç olarak son derece karlı bir iş çözümüdür. Endüstriyel su arıtmanın amacı, belediye şebeke sularında yer alan tehlikeli bileşenleri uzaklaştırmaktır. Bu su filtre makineleri, kendi içinde yer alan yeteneklerine göre birden fazla uygulamadan sonra su arıtma işlemini tamamlar. Böylece işletmenin ya da fabrikanın şebeke suyu arıtılarak hem temiz su hem de tasarruf sağlanmış olur.


Endüstriyel Su Arıtma

Müşterilerimizin çoğu endüstriyel su arıtma sistemleri tanımını merak etmektedir. Su kullanımının önem arz ettiği alanlarda yapılan her türlü su arıtma işlemlerine endüstriyel su arıtma sistemleri denir.

Endüstriyel su arıtma sistemleri;

  • endüstriyel osmoz su arıtma sistemleri,
  • gri su arıtma sistemleri,
  • tandem yumuşatma veya yumuşatma sistemleri,
  • atık su arıtma sistemleri,
  • kum filtre sistemleri,
  • kum karbon filtre

sistemlerinden oluşmaktadır. Bu sistemler yapı alanlarında, iş yeri çalışma alanlarında, fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin tercih edilip kullanım amaçları sistemin uygulandığı yere göre büyük değişkenlik göstermektedir. Özellikle su arıtma sistemlerinden biri olan endüstriyel ters osmoz sistemleri suyu kireç, klor, asbest veya diğer virüslerden filtrelemek için hemen hemen her endüstride tercih edilmektedir.

Maalesef ülkemizde yer alan su kaynakları çok kirli. Endüstriyel su arıtma cihazı sistemleri ile su, tehlike içeren mikroplardan, kireçten veya çamurdan arındırılır. Kullanılan bu teknolojiler suyu filtreleyip arıtarak içme ya da kullanma suyuna dönüştürüyor. Su arıtma cihazları suyu filtreleyerek ve birkaç aşamadan geçerek kullanıma uygun hale getirir. Endüstriyel su arıtma sistemleri, çeşitli özelliklere sahip olan ekipmanlardır. Yüksek filtre kapasitesine ve tehlikeli kimyasalları sudan ayırabilen bir sisteme sahiptir. Bu cihazlar genel olarak 6 aşamalı bir filtre işlevi içerir. Endüstriyel su arıtma cihazları şu çeşitlerden oluşmaktadır;

Ham Su Arıtma Sistemi: Yağmur suları, yeraltı kaynak suları, kuyu suları, göl suları ya da nehir suları gibi çevreden doğal olarak toplanıp arıtılmamış olan sudur. Bu kaynaklar uygun şekilde işlendiğinde, soğutmadan yıkamaya kadar ürün bileşimlerine ve hatta insanların rahatça tüketimine kadar değişen endüstriyel alanlarda kullanılır. Ham su arıtma sistemlerinin operasyonları farklı su arıtma amaçları ve kullanımları için tasarlandığından değişkenlik gösterebilir. Ham su arıtma sistemlerinin birincil ve önemli amacı ekipmanı sudaki kirli etkenlerin neden olduğu kirlenmeye, aşınmaya ve erken aşınmaya karşı koruma sağlamaktır. Genel olarak ele alındığında ham su arıtma sistemleri suda yer alan partikülleri, demiri, sudaki bakterileri ve sertliği giderir.

Kazan Besleme Suyu Arıtma Sistemi: Bu endüstriyel su arıtma sistemleri kazanda yer alan ekipmanları ve bileşenleri tehlike içeren kimyasalların neden olduğu hasarlara karşı koruma altına almak için kullanılır. Suda çözünmüş kalıntılar, demir maddesi, bakır maddesi, silika, kalsiyum maddesi, magnezyum, alüminyum, sertlik gibi organik maddeler ya da çözünmüş gazlar bu tehlikeli bileşenlere örnektir. Uygun şekilde arıtma işlemi yapıldığında kazan besleme suyu, kazanın ve bileşenlerinin kirlenmesini ve oluşabilecek korozyonu azaltır. Her kazanın temel yapısına ve kimyasına bağlı olarak değişen kazan besleme suyunun arıtma sistemi karmaşık olduğu gibi yüksek teknolojili işlemler, en önemlisi hesaplamalar gerektirir.

Soğutma Kulesi Su Arıtma Sistemi: Soğutma kulesi ekipmanlarının şebekesinde ya da kaynak suyunda bulunan tehlikeli bileşenlerin bu sistemlere zarar vermesini engellemek için kullanılır. Bu zararlı bileşenlere klor, sertlik, demir, silika, sülfat ve biyolojik bileşenleri örnek verilebilir. İşlenmemiş soğutma sıvısı cihazlarda kireçlenmeye ve korozyona neden olabilir. Verimli bir soğutma kulesi su arıtma sistemi su kalite standartlarına uygun olarak doğru bir şekilde çalışır.

Atık Su Arıtma Sistemi: Endüstriyel su arıtma sistemleri içerisinde çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri atık sudur. Her yıl tonlarca kullanılabilecek durumda olan atık su, israf edilmektedir. Suyun çevremizde ve günümüzdeki önemi göz önüne alındığında, bu suyun kaybolmaması ve tekrar kullanılabilmesi için özel bir çaba gösterilmesi gerektiği açıktır. Atık su sistemleri bu tonlarca suyun boşa gitmemesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu teknoloji sayesinde atılacak olan atık su arıtılır ve yeniden kullanım hazır hale getirilir. Bu sistem gerçekten çok fazla talep bulunmaktadır. Bu sistemi kurmayı seçmeden önce çok dikkatli olunmalıdır.

Bir atık su sistemi kurarken dikkate alınması gereken birkaç kritik ve önemli husus vardır. Bunların ne olduklarını gözden geçirelim. En önemlisi hiç şüphesiz tesisin yapımında kullanılan ekipman ve bu ekipmanın kalitesi kritik bir öneme sahiptir. Çünkü bu durum hem sistemin işlevselliğini hem de bu sistemin uzun vadeli uygulanabilirliği için kritik önem taşımaktadır. Evsel olarak ve endüstriyel olarak atık su sistemleri mevcuttur. Onlar hakkında biraz daha fazla bilgi vermek gerekirse;

  • Evsel atık su sistemleri ya da betonarme için (paket arıtma olarak sacdan yapılan) bu arıtma sisteminde biyolojik arıtma sistemi kullanılmaktadır.
  • Endüstriyel atık su sistemleri sanayide, fabrikalarda ve büyük firmaların tercih ettiği sistemdir. İşletmenin işleyişine ve çalışmasına uygun olarak özenle ve titizlikle hazırlanır.

Endustriyel Su Aritma Cihazi Fiyatlari


Endüstriyel Su Arıtma Cihazları

Su anyonu ve katyon iyonları endüstriyel su arıtma cihazları ile temizlenir. Suyun içerisinde ağır metal ve tuz içeren sularda farklı bir filtreleme yöntemi uygulayarak suyu tehlikeli olan maddelerden arındırıp filtreler.

Kuyu suları, içme suları, atık sular ve deniz sularına bu su arıtma sistemleri kullanılarak su arıtma işlemi yapılır. Arıtılacak olan suyun kimyasal analizleri bu ekipmanlar yardımı ile yapılmaktadır. Su arıtma sistemleri, suyun türüne ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak arıtma sistemleri kum filtre cihazı, aktif karbon cihazı ve de bir yumuşatma cihazını içerir. Ters osmoz cihazı arıtma sistemleri, ayrıca olarak ultra filtre sistemlerini de içerir. Endüstriyel su arıtma sistemlerinde bazı su arıtma cihazları kullanılmaktadır. Bunlar;

Sanayi Tipi Su Arıtma Cihazı: Üretim suyunu atık sulardan alıp filtre yapabilmek için endüstriyel su arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle bu cihaz bu duruma dayalı olarak üreticiler için tasarlanmıştır. Endüstriyel su arıtma cihazlarının kullanımı ve de en önemli aşaması olan kurulumu giderek daha karmaşık hale geldiğinden bu işi profesyonel olarak yapan Rainsoft firmamızdan yardım alabilirsiniz. İçme suyundan tasarruf etmek ve yeniden kullanılabilir hale getirmek isteyenler için endüstriyel su arıtma cihazları harika bir seçenektir. Bu yüksek kapasiteye sahip olan sistemlere genellikle fabrika tipi su arıtma sistemleri denilmektedir. Endüstriyel su arıtma cihazları, endüstriyel su kullanım alanına ve lokasyona göre oluşturulmuş olan sistemlerdir.

Genel olarak ton bazında çok su tüketen işletmelerde kullanılır. Bu su arıtma sistemlerinde arıtılacak olan su hacmi çok büyük olduğundan büyük ölçekli su filtre sistemleri kullanılmaktadır. Endüstriyel su arıtma cihazları, şebekeden akan suyu temizleyerek büyük işletmelerde kullanıma uygun bir hale getirir.

Büyük kuruluşlarda işletmelerde ve endüstrilerde kullanıldığından dolayı endüstriyel su arıtma ekipmanları çok daha yüksek miktarda suya filtre uygular. Su endüstriyel su arıtma sistemi tarafından filtrelenip işlendikten sonra tam olarak 24 saat boyunca temizlenir ve saf su üretilir. Endüstriyel tip su arıtma cihazlarında en çok tavsiye edilen ters osmoz sistemidir. Siz de işletmeniz için endüstriyel su arıtma cihazı kurdurmak istiyorsanız sayfada yer alan iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Endüstriyel Saf Su Cihazı: Endüstride su arıtma sistemleri ile suyun arıtılıp yeniden kullanılması için saf su elde edilmesini sağlar. Bu cihazlar kimyasalları sudan ve mikroplardan ayıran cihazlardır. Bu makineler, suda yer alan atık maddeleri arıtır. Çoğu zaman suyun içerisinde klor, kireç ve kimyasal atıklar görülür. Sonuç olarak geniş alanda yer alan su kirlenir ve kalitesiz bir hale gelir. Su bu teknolojiler sayesinde bileşenlerinden ayrıştırılır. Musluklardan ya da diğer kaynaklardan gelen temiz su da hayati önem taşır. Bu cihaz sayesinde tüm maddelerin bileşenleri deniz sularından ve diğer kaynak sıvılarından izole edilip temizlenir. Cihazda yer alan filtreler ve diğer cihazlar sayesinde su tamamen temizlenir.

Endüstriyel su arıtma cihazları suyun saflığını, rengini, kokusunu ve tat kalitesini oluşturur. Bu cihazların uygulama alanları şu şekildedir: Tıp alanında saf su arıtma cihazları kullanılmakta olup yine aynı şekilde kalite kontrol ve endüstriyel uygulama alanlarında da saf su arıtma teknolojileri tercih edilmektedir. Saf su arıtma cihazları cam üreticileri tarafından, forklift operatörleri ve akülü araç kullananlar tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca saf su arıtma cihazları kozmetik sektöründe ve deterjan üreticileri tarafından kullanılabilir.


Endüstriyel Su Arıtma Cihazı Nedir?

Endüstriyel su arıtma sistemleri alanında yetkili olan kişiler tarafından yapılan ücretsiz denetimlerin bulgularına göre apartmanlara, dairelere, işyerlerine, şantiye gibi çeşitli alanlarda kullanılabilen bu cihazlar, suyu kireçten arındırıp klor ve sağlığınıza zararlı olan tüm bileşenleri sudan ayıran mükemmel sistemlerdir. Endüstriyel su arıtma cihazı nedir sorusuna bu tanımlama açıklayıcı olacaktır.

Rainsoft firmamızda yer alan endüstriyel su arıtma sorumlularımız ücretsiz keşif yaptıktan sonra suyun içerisinde yer alan demir maddesi, sülfat maddesi, arsenik gibi tehlikeli kimyasal maddeleri tespit ederek kurulacak olan endüstriyel su arıtma sistemlerini seçiyor ve çalıştığımız laboratuvarlara tarafınızdan alınmış olan su numunelerini gönderiyoruz.

Endüstriyel su arıtma sistem yöneticilerimiz kullanılacak olan bu sistemlerde kaç litre reçine ve tuz kullanılacağını seçerler. Size en hassas ve güvenilir olan sistem ile en etkin endüstriyel su arıtma sistemini sunarlar. Bunların içerisinde en çok tercih edilen sistem tandem sistemidir. Tandem yumuşatma sistemleri, tandem yumuşatma sisteminin bir çeşididir. Bunlar son derece karmaşık olan sistemlerdir. Basit bir akıl yürütme yaparsak iki tüpte ve bir valfte reçine bulunur. Bu valf sistemin otomatik olarak bakım yapmasını sağlayan bir bileşendir. Bir silindir çalıştırıldığında diğer tüpte çalışmaya devam eder ve haftanın yedi günü günde 24 saat boyunca temiz suyunuz hazır olur.

Bu sistemlere ek olarak UV sistemleri de mevcuttur. Ultraviyole su arıtma sistemlerinin arkasında yer alan ana amaç suda yer alan bakterileri parçalamak için belirli ışınları kullanmaktır. Bu ışınlar sayesinde mikroplar son derece küçük olarak parçacıklara ayrılır ve daha sonrasında mevcut olan arıtma sistemlerine ek bir sistem olarak tüm su arıtma sistemini beslenir. Bu bileşen aynı zamanda diğer arıtma sistemlerinin (Tandem Yumuşatma, Ters Osmoz Su Arıtma Cihazı) çalışmasına da yardımcı olur ve daha kaliteli daha iyi su elde etmenizi sağlar.

Bunlara ek olarak bir de UV sistemleri mevcuttur. Ultraviyole su arıtma sistemlerinin genel konsepti, suda yer alan bakterileri parçalamak için belli başlı ışınları kullanmaktır. Bu ışınlar sayesinde mikroplar son derece küçük parçacıklara ayrılır ve mevcut olan arıtma sistemlerine ek bir sistem olarak tüm su arıtma sistemine verilir. Bu bileşen diğer tüm arıtma sistemlerinin (Tandem Yumuşatma, Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı) çalışmasını iyileştirir ve çok daha iyi ve kaliteli su elde etmenizi sağlar.


Endüstriyel Su Arıtma Cihazı Fiyatları

Su arıtma cihazları, evlerde ve işyerlerinde damacana su taşıma masraflarını ve damacana taşıma ihtiyacını tamamen azaltır. Su arıtma sistemi gün içerisinde son derece yüksek su kullanıma sahip olunan yerlere uygun olduğu için firmanıza fayda sağlayabilir. Binlerce metreküp suyun endüstriyel uygulamalarda kullanılmasının yanı sıra konutlarda kullanımı için de farklı teknolojiler geliştirilmiştir.

Sanayi sektöründe kullanılan su arıtma cihazlarından yumuşatma sistemleri sert suyu yumuşatır. Sert suda olan kireç tabakalarının varlığı hem enerji hem de ısı kaybına neden olabilir. Bu cihazlarla suyun sertlik derecesi belirlenir ve yumuşatma sistemi verilir. Su yumuşatma sistemlerinde sodyum iyonlu sert suların yanı sıra magnezyum ve klor iyonlarını da sudan uzaklaştırır.

Büyük sanayi işletmelerinde en popüler olan su yumuşatma teknolojilerinden biri olan bu sistemler sayesinde organizasyonlarınızda yer alan cihazlarınız artık kireçten dolayı size sıkıntı yaşatmaz. Su sertliğini yumuşatmak için kullanılabilecek son teknolojiye sahip olan su yumuşatma sistemleri aynı zamanda suda yer alan kireçlerin temizliğini de sağlar. Yüksek dereceli reçinesi sayesinde suyun sertliğini alır ve sert suyun cihaza vermiş olduğu zarara karşı korur. Su yumuşatıcı oranları kullanım alanlarına ve görevlerine göre değişkenlik göstermektedir. Çeşitli durumlar için daha uygun olabilecek başka modeller de vardır.

Bu sistem için sadece en kaliteli malzeme ve ekipman tercih edilmelidir. Endüstriyel su arıtma sistemleri söz konusu olduğunda ve uzun dönem boyunca kullanılacak bir ürün olduğundan her alanda yüksek kaliteli ve uzun ömürlü malzemeler kullanmak önem taşır.

Suyun atık ya da temiz olmasına bakılmaksızın bu sistem içinde yer alan filtrelerin çalışması aynıdır. Bu filtreler sistemin kendisi kadar önem taşımaktadır. Sistemi kurarken belirli aralıklarla filtrelerin bakımı yapmalı ve filtre değişimi yapılmalıdır. Bu filtreleri değişimini yapmak önceden düşünüldüğü kadar pahalı değillerdir. Bu sebeple filtre temini ve değişimi konusunda dikkatli olmalısınız. Filtre değişim ve endüstriyel su arıtma sistemi kurulumu için firmamız Rainsoft ile iletişime geçebilirsiniz.


Sık Sorulan Sorular

1Endüstriyel su arıtma cihazı (sistemleri) nedir?

Sanayi su arıtma sistemleri olarak da geçen endüstriyel su arıtma cihazı, işletmeler için gerekli olan suyu arıtan cihaz ve sistemlerdir. Suyu birçok farklı uygulamadan geçirerek arıtma işlevi görür. Profesyonel kullanıma uygun ve geniş kapasiteli olan bu cihazların Rainsoft gibi alanında uzman bir markadan alınması önerilmektedir.

2Sanayi tipi su arıtma cihazı nedir?

Temiz ve güvenilir kaynaktan sağlanan su işyerleri içinde hayati önem taşır. Rainsoft sanayi su arıtma cihazı fabrika, işletme, kafe, restoran gibi alanlarda tüketilecek olan suyun arıtılması için kullanılan cihazlardır. Sanayi tipi bu su arıtma cihazları yüksek kapasiteli ve profesyonel kullanıma göre tasarlanmıştır. Doğru kurulmuş bir endüstriyel su arıtma cihazı aynı zamanda işletmelere bu alanda kârlı çözümler üretir.

3Sanayi tipi su arıtma cihazı ne işe yarar?

Endüstriyel su arıtma cihazı, işletmelerde tüketilen şebeke suyunun içindeki virüs ve bakterileri yok eder özellikte bir sistemdir. Farklı uygulamalardan geçen su zararlı madde ve ağır metallerden arınırken temizlenmektedir. Böylelikle işletme çalışanlarının kaliteli, temiz ve güvenli su tüketmelerine imkân sunar.

4Sanayi tipi su arıtma cihazı nasıl çalışır?

Endüstriyel su arıtma cihazı birçok uygulamanın bir arada yürütüldüğü bir sistemdir. İlk aşamada şebeke suyunun zararlı ağır metaller, bakteriler ve virüslerden temizlenmesi için filtrelenmesi gerekmektedir. Ardından aktif karbon veya granül filtre ile sudaki kimyasallar ayrıştırılmaktadır. Aynı zamanda bu işlemle suyun rengi, kokusu ve tadı iyileşir. Son aşamada ise membran filtreleme ile suyu kirleten maddeler tamamen sudan temizlenmektedir.

5Endüstriyel su arıtma sistemleri fiyatları ne kadar?

Piyasada farklı özelliklere ve kalitelere sahip birçok çeşit endüstriyel su arıtma cihazı bulunmaktadır. Kullanılması gereken günlük arıtma su ihtiyacı, su hacmi ve markaya göre ise bu sistemlerin fiyatları değişmektedir. Endüstriyel su arıtma cihazı filtresi kaliteli ve marka bilinirliği yüksek ise fiyatı artabilmektedir. Fiyatlandırmalarda bu kriterler söz konusudur. 

Şimdiye kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Ortalama: 5 (Toplam 4 müşteri görüşü)

Yorumlar

Şirketimiz için tercih ettiğimiz endüstriyel su arıtma sistemi gerçekten işimizi kolaylaştırdı. Arıtılmış su, üretimimizde kullandığımız makinelerin ömrünü uzattı ve kalitemizi artırdı. Kesinlikle öneriyorum.
Endüstriyel su arıtma sistemi almadan önce su kalitesi konusunda çok sorun yaşıyorduk. Ancak bu sistemi kurduktan sonra su kalitemiz inanılmaz bir şekilde arttı. Hem ürünlerimiz hem de müşterilerimiz için harika bir yatırım oldu.
ndüstriyel su arıtma sistemi, su kalitesi konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Arıtılmış suyu kullanarak, üretimimizin daha sağlıklı ve kaliteli olduğundan emin oluyoruz. Bu sistem, işletme maliyetlerimizi de düşürmüş oldu.
Endüstriyel su arıtma sistemi, işletmemiz için gerçekten vazgeçilmez bir yatırım oldu. Hem su kalitesi hem de makinelerimizin ömrü açısından büyük bir fark yaratıyor. Kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay. Kesinlikle tavsiye ederim.
ÜCRETSİZ TEKLİF ALIN