KVKK ve Gizlilik Politikası | KVKK ve Gizlilik Politikası Sözleşmesi | Rain Soft

KVK ve GİZLİLİK POLİTİKASI

Merkezimizde verilen tüm hizmet ve servisler ATATÜRK CAD. HAFIZ İMAM SOK. 12/1 SAHRAYICEDİD  adresinde kayıtlı RENK SU ARITMA SİS.SAN. A.Ş. Şirketine aittir ve RENK SU ARITMA Şirketi tarafından işletilir.

Bu Politika, RENK SU ARITMA SİSTEMLERİ A.Ş. ‘ye hizmet veren tedarikçi, ortaklık ve/veya iştirakleri de kapsamaktadır.

Bu Politika, RENK SU ARITMA müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, hissedarları, ziyaretçileri, kendisi ile akdettiği bir sözleşme çerçevesinde iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ve kuruluşlar ve bunların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişilerin otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine uygulanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, değiştirilmek, yeniden düzenlenmek, açıklanmak, aktarılmak, sınıflandırılmak, devralınmak, elde edilebilir hâle getirilmek ya da kullanılmasını engellemek gibi veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlem suretiyle, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt etmektedir.

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üyelik veya mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, verilen ürün ve hizmetlerin gereklerini yerine getirmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek için,

Üye ve müşterilerimize çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek için,

“Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin ve müşterilerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak için,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için, 6698 Sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca işlenecektir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir.

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabilir, bu tercihinizi güncelleyebilirsiniz

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Çeşitli yöntemlerle üyelerimiz veya müşterilerimiz tarafından şirketimize iletilen kişisel bilgiler, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirketimiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Üyelik yoluyla veya mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar ve sair kanallarla kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemlerini, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları bilgilendirilmeye dayanan açık rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için …. adresine e-mail gönderebilirsiniz. Şirketimize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Unvan: RENK SU ARITMA SİS.SAN.VE TİC.A.Ş.
Adres: ATATÜRK CAD. HAFIZ İMAM SOK.12/1 SAHRAYICEDİD
Eposta: info@renksu.com
Tel: … 0216 467 43 00

ÜCRETSİZ TEKLİF ALIN